www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Osnivači
Ovlaštena lica
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Članovi Skupštine
O nama
O nama > Ovlaštena lica >
Lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje Asocijacije


Na osnovu odluke o izboru organa Asocijacije donesene na V (izbornoj) Skupštini Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održane 16.05.2009. godine u Zenici, i Člana 57. Statuta Asocijacije, lica ovlaštena za predstavljanje i zastupanje ASOCIJACIJE ZA KVALITET BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedištem u Zenici su:

  • Dr. Nermina Zaimović Uzunović - Predsjednik Upravnog odbora
  • Mara Bokić - Predsjednik Skupštine Asocijacije
  • Mr. Samir Lemeš - Sekretar Asocijacije
"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti