www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET >
Kvalitet 2009

Šesti naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2009 će se održati od 04 do 07 juna 2009. godine u Neumu - BiH.
Naučno stručni skup će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme), simpozij (radovi po temama skupa) i po potrebi workshops (radni sastanci). Obavještavaju se svi potencijalni autori da mogu pripremiti radove iz slijedećih tematskih oblasti:
1. KVALITET U PRIVREDI
Upravljanje kvalitetom (koncept, principi, alati i filozofija); Mjerenje karakteristika kvaliteta sistema i procesa; Metrologija; Kvalitet proizvoda i procesa; Kvalitet u održavanju; Upravljanje lancem snabdijevanja; Kvalitet i zaštita okoline; Inženjering kvaliteta; Ekonomika kvaliteta; Upravljanje rizicima; Troškovi kvaliteta i upravljanje troškovima kvaliteta.
2. KVALITET U OBRAZOVANJU
Pedagoški standardi i norme; Metode i postupci provjere i praćenja znanja studenata (učenika); Metode i postupci ocjenjivanja kvaliteta nastavnog osoblja; Samoevaluacija institucija u obrazovanju; Bolonjski proces; Akreditacija i certifikacija nastavnih programa i institucija; Zakonska regulativa u području obrazovanja; Preporuke za kvalitet u obrazovanju IWA2; Akreditacija i certifikacija u visokom obrazovanju;
3. KVALITET U JAVNOM SEKTORU
Kvalitet u javnoj upravi; Kvalitet u zdravstvu; Kvalitet u komunalnim preduzećim; Kvalitet u poljoprivredi; Kvalitet u proizvodnji hrane; Saobraćaj i kvalitet, Aspekti kvaliteta u procesu pridruživanja BiH EU
4.NORMATIVNA  REGULATIVA U KVALITETU
Međunarodni standardi ISO 9000 - Sistemi upravljanja kvalitetom, Međunarodni standardi ISO 14000 - Sistemi okolinskog upravljanja; Međunarodni standardi ISO 1800 - Obezbjeđenje zdravlja i sigurnosti; HACCP, ISO 16949, ISO 22000-Upravljanje sigurnošću hrane, ISO 27000-Zaštita informacija,SA 8000-društvena odgovornost, Stanje i trendovi u razvoju standarda. Informacioni sistemi kvaliteta; Međunarodne nagrade kvaliteta; Standardizacija; Državni program kvaliteta; Modeli TQM-a i njegova evolucija

www.quality.unze.ba >>

Kvalitet 2007
generalni sponzor:

BH Telecom

Peti po redu , naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2007 održan je u periodu 06-09 juni 2007. godine u hotelu "ZENIT" u Neumu.

Organizacioni odbor Skupa je bio u sastavu:

1.red.prof. dr. Safet Brdarević, rukovodilac projekta, predsjednik
2.red. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović
3.van. prof. dr. Sabahudin Ekinović
4.van. prof. dr. Darko Petković
5.dr. Sebastian Beetz
6.dr. Tunc Bozbura
7.mr. Luis Costa Herero
8.Viši asistent mr. Sabahudin Jašarević, sekretar
9.asis. Ibrahim Plančić
Za skup je prijavljeno 153 rada od kojih je 120 Naučni odbor prihvatio u konačnom obliku i uvrstio u Zbornik radova.
U Zborniku radova na 762 strane štampano je 120 radova od preko 235 autora i koautora. Autori i koautori su iz 12 zemalja svijeta (BiH, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Kosovo, Rumunija,Turska, Slovačka).

Kvalitet 2005

U Fojnici je u periodu od 09 do 11 novembra održan IV naučno-stručni skup "KVALITET 2005". Skup se tradicionalno održava i kao centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dan i Evropske sedmice kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Skup je organizovan u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Erlangenu Chair Quality Management and Manufacturing Metrology i Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Za skup je pristiglo 87 radova urađenih od 172 autora i koautora iz 13 zemalja Evrope, dok je na samom skupu izloženo 52 pristigla rada. Skupu je prisustovalo oko 160 učesnika, autora, koautora i predstavnika privrednih, uslužnih i naučnih organizacija iz BiH, Njemačke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Turske, Italije i Austrije. I ovom prilikom želimo da se zahvalimo našem Generalnom sponzoru BH Telecom dd Sarajevo kao i drugim sponzorima i pokroviteljima (RH Inspekt, Vladi Federacije BiH, Vladi Ze-Do kantona, Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao i načelniku Općine Zenica) koji su nam svojim prilozima omogućili nesmetano odvijanje Skupa.

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti