www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > Konferencija "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama" >
Konferencija "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama"


16 - 18. Novembar , 2006.

Hotel "Zenit", Neum, Bosna i Hercegovina


ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINIORGANIZIRAJU

KONFERENCIJU KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE:
"SA KVALITETOM KA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA"

Konferencija je zamišljena kao mjesto na kojem će menadžeri najuspješnijih firmi i organizacija na polju kvaliteta u Bosni i Hercegovini, prezentirati rezultate iz prakse
u duhu slogana ovogodišnje Evropske Nedelje Kvaliteta:

"Kvalitet u Evropi: Najbolja iskustva za bolji život".

Osnovni ciljevi Konferencije:
  • Povezivanje između pojedinaca, preduzeća, organizacija i institucija iz BiH. 
  • Međusobna razmjena iskustava između učesnika Konferencije.
  • Upoznavanje sa postojećim stanjem realizacije projekata kvaliteta u Bosni i Hercegovini.
  • Upoznavanje sa svjetskim i evropskim trendovima na polju upravljanja kvalitetom.

DODATNE INFORMACIJE:
Dr. Safet Brdarević, predsjednik AQBiH
M.Sc. Sabahudin Jašarević, sekretar AQBiH
Mašinski fakultet, Fakultetska 1, 72000 Zenica
Telefon: (032) 449 130;  (032) 449 145 ;  Fax: (032) 246 612
E-mail: sjasarevic@mf.unze.ba; sbrdarevic@mf.unze.ba
Mr. Mičo Jančev, potpredsjednik AQBiH
Tel.: (033) 215 954; + 43 1 920 47 55
E-mail: mico.jancev@chello.at
Silva Garić, novinar/urednik VTK BiH
Tel.: (033) 21 03 39
E-mail: sivag@komorabih.ba


"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti