www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > Donacije >
Donacije


Poštovani,

Svaka druga sedmica u mjesecu novembru, a ove godine je to 8.-14. novembar, obilježava se kao Evropska sedmica kvaliteta, a u njoj četvrtak kao dan kvaliteta. Ove godine obilježavamo četrnaesti put Svjetski dan kvaliteta od njegovog utemeljenja. U visoko razvijenim zemljama kao što su SAD i Japan ovaj dan je prerastao u mjesec kvaliteta. Ovi dani kvaliteta koriste se kao jedinstvena prilika za davanje značaja kvalitetu naučnim i stručnim skupovima, popularnim promocijama, prigodnim svečanostima i drugim manifestacijama.

1998. godine u Bosni i Hercegovini obilježena je sedmica kvaliteta čija je završna i centralna manifestacija održana 14. novembra u Zenici na Mašinskom fakultetu.

Program manifestacije je sadržavao sljedeće:

1. prezentacija iskustava organizacija iz BiH koje su dobile certifikat iz serije ISO 9000,
2. okrugli sto na temu državni program kvaliteta BiH.

Na ovoj manifestaciji je bilo preko stotinu učesnika iz više gradova BiH.
Jedan od zaključaka skupa je bio da je potrebno organizovati naučno-stručni skup o kvalitetu na kome bi se iznijela iskustva stručnjaka i preduzeća te istraživača u području kvaliteta. Do sada su organizovana tri takva skupa.
Ove godine se po prvi put manifestacija obilježava u organizaciji Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini koja je registrovana ove godine i krenula je sa svojim radom na cijelom prostoru BiH. Suorganizatori ove manifestacije, kao što vidite iz poziva su zvanične državne institucije na čelu sa Direkcijom za evropske integeracije.

Kako Asocijacije nije u stanju sama finansirati troškove organizacije ove manifestacije molimo Vas da razmotrite mogućnost sponzoriranja ili doniranja za pokrivanje troškova ove manifestacije.

Obraćamo se Vama i Vašoj firmi za koju znamo da već godinama radi na polju kvaliteta i da je dala veliki doprinos u promociji ideje kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Predložena visina donacije bi se kretala između 500-1000 KM.

Za uslugu Vam nudimo mogućnost reklamiranja na samoj manifestaciji u vidu oglasnog panoa koji biste pripremili.

Vaše uplate možete izvršiti na
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Broj žiro računa: 134-010-0000196836 kod Investiciono komercijalne banke Zenica
Sa naznakom: Donacija za organizaciju Dana kvaliteta

Detaljnije informacije možete dobiti na:
Prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović ili Mr. Samir Lemeš
tel. 032/ 449-138
e-mail: slemes@mf.unze.ba ili nzaimovic@mf.unze.ba,

S posebnim uvažavanjem,

Predsjednik Asocijacije
Prof. Dr. Nermina Zaimović-Uzunović

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti