www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Arhiva novosti
Novosti > Arhiva >
delimiter
V SKUPŠTINA (IZBORNA) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
U osnovu člana 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem

V SKUPŠTINU (IZBORNU) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 16.05.2009. godine /subota/ u 12,00 sati u hotelu ''Zenica'' u Zenici

Za Skupštinu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. Usvajanje zapisnika sa IV godišnje sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela
2.1. Izbor Verifikacione komisije - 3 člana
2.2. Izbor zapisničara - 2 člana
2.3. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 člana
2.4. Izbor Komisije za zaključke - 3 člana
3. Obraćanje gostiju učesnicima Skupštine
4. Izvještaj Verifikacione komisije
5 Izvještaj o radu u periodu novembar 2007.- decembar 2008. godine
6. Dodjela zahvalnica za podršku održavanju III Konferencije kvaliteta ''Oslobodimo sinergiju povezivanja'', Jahorina, 7-8. novembar, 2008.
7. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta AQBiH
8. Izbori organa Asocijacije: Predsjednika i dopredsjednika Skupštine
8.1. Predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Upravnog odbora
8.2. Predsjednika i članova Nadzornog odbora
9. Informacija o održavanju 112. Skupštine EOQ i 8. Konferencije Zemalja Centralne i Istočne Evrope
10. Program rada AQBiH za 2009 godinu
11. Razno

Predsjednik Skupštine AQBiH:
/Prof. dr Miroslav Bobrek/
delimiter
53. Kongres EOQ
U Dubrovniku se od 12-14. maja o. g. održava 53. Kongres Evropske organizacije za kvalitet (EOQ). Motto kongresa "Kvalitet u vremenu tranzicije" u potpunosti odražava njegovu suštinu i sadržinu. Očekuje se da na njemu učestvuju oko 800 predstavnika iz cijelog svijeta.
Pored nekoliko bitnih razloga za učešće na najznačajnijem događaju u Evropi u ovoj godini na polju kvaliteta, koji su navedeni u promotivnim materijalima EOQ, za nas je posebno značajno da se ova manifestacija održava u našoj neposrednoj blizini, što povežava mogućnost našeg brojnijeg i direktnijeg uključenja u radu Kongresa. To je izvanredna prilika da se i naši ljudi izvorno upoznaju sa najznačajnijim trendovima u razvoju kvaliteta i izvrsnosti u, praktično, svim oblastima ljudskog djelovanja, kao i sa postignutim rezultatima u primjeni različitih pristupa, standarda kvaliteta i modela izvrsnosti.
Garancija za to su vrhunski svijetski eksperti iz teorije i prakse, koji će, kroz prezentacije, predavanja, okrugle stolove i druge prigodne oblike komuniciranja, predstaviti svoje poglede, stavove i rješenja na polju biznisa, obrazovanja, zdravstva, javne uprave, zaštite okoline isl. Navodimo samo nekoliko njih: Tito Conti - predsjednik Internacionalne Akademije za Kvalitet (IAQ); Stephen Burnell - Evropski Lider kvaliteta za 2008. god.; J. M. Buiting - direktor deparmenta Znanja i Inovacija u holandskom institutu za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, te bivši predsjednik ESQH (Evropskog društva za kvalitet u zdravstvenoj zaštiti); profesor Shoji Shiba iz Japana - jedan od vodećih gurua kvaliteta, saradnik madžarske Vlade pri uspostavljanju Madžarske nagrade za kvalitet prije dvadesdetak godina, a danas saradnik Vlade Indije na projektu razvoja kvaliteta u privredi Indije; Profesor Yoshinori Iizukasa Universiteta u Tokiju, poznati stručnjak za upravljanje kvalitetom i izvrsnosti, dobitnik prestižne Demingove nagrade za pojedince u 2006. god.;  Bertrand Jouslin de Noraydugogodišnji Generalni sekretar EOQ, jedan od kreatora Francuske nagrade kvaliteta,  te aktivni učesnik u stvaranju Svjetskog pokreta za kvalitet; Jean-Francois Zobrist - direktor preduzeća FAVI iz Francuske, jednog od najdinamičnijih i najinteresantnijih preduzeća u pogledu izgradnje njegove organizacijske strukture; Charles Aubrey, član IAQ, Vice-President Performance Excellence i predstavnik Asia Pacific Quality Organization u Svjetskoj Alijansi za kvalitet (WAQ); dr Velimir Srića - profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i viziting profesor Kalifornijskog univerziteta u Los Angelesu (UCLA), kao i drugi evropski i svjetski autoriteti u oblasti kvaliteta. (Detaljnije informacije o Kongresu, kao i uslovima učešća, možete naći na web-stranici: www.eoq2009.com)
Duboko smo ubjeđeni da su kvalitet i izvrsnost ključni faktori konkurentnosti preduzeća i društva na globalnom svjetskom tržištu i veoma značajne pretpostavke za što bržu integraciju Bosne i Hercegovine u EU. U tom cilju učešće na ovom tako značajnom skupu samo nam može pomoći da što prije ostvarimo te naše ciljeve.
Pozivamo vas u ime Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), punopravnim članom EOQ od 2007. godine, da uzmete aktivno učešće na ovom Kongresu. Ubjeđeni smo da će vam se to višestruko isplatiti tokom realizacije projekata poboljšanja kvaliteta poslovanja u vašoj sredini.
delimiter
Zapisnik sa sastanka predstavnika Podružnica AQBiH
Sastanak predstavnika Podružnica AQBiH je održan 03. 02. 2009. godine /utorak/ u 13,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici.
D N E V N I   R E D

   - Informacija o radu Podružnica AQBiH
   - Priprema za održavanje Skupštine AQBiH
   - Razno
  Zapisnik sa sastanka dostupan je na ovom linku.
delimiter
Zapisnik sa XI sjednice Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Zapisnik sa XI sjednice Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održane 22. 01. 2009. godine /četvrtak/ u 13,00 sati u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, u Sarajevu dostupan je na ovom linku.
delimiter
Izvještaj sa III Konferencije Kvaliteta Bosne i Hercegovine "Oslobodimo sinergiju povezivanja", održane 7. i 8. novembara 2008. na Jahorini

Povodom evropske nedjelje kvaliteta i svjetskog dana kvaliteta, u organizaciji Asocijacije za kvalitet i Vanjskotrgovinske komore BiH, 07. i 08.novembra,2008.godine na Jahorini, održana je treća konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine. Moto konferencije " Oslobodimo sinergiju povezivanja"nedvosmisleno ukazuje na potrebu maksimalnog angažovanja svih relevantih institucija u BIH u procesu  evropske filozofije kvaliteta.
Uz ućešće oko 130 predstavnika zainteresiranih struktura razgovaralo se,ovog puta, o savremenim trendovima na području upravljanja kvaliteta kao i iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama.
Prvi put na jednom mjestu odazvali se i o tome raspravljali predstavnici kompetetnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske trgovine BIH,Institut za standardizaciju BiH,Institut za mjeriteljstvo BiH,Institut za akreditaciju BIH,Agencija za nadzor na tržištu BIH, VTK BIH, predstavnici drugih institucija i udruženja iz BiH(Asocijacija za kvalitet BIH,Ljekarska komora kantona BiH)kao i predstavnici privrednih i dr. organizacija iz BIH.
Generalna ocjena svih učesnika a i Organizacionog Odbora da je konferencija u potpunosti uspjela i opravdala očekivanja. Konstatovano je posebno, da BIH zaostaje u odnosu na zemlje okruženja i na EU. Da su te zemlje, između ostalog, donijele svoje Programe za poboljšanje kvaliteta, kao i odgovarajuće nagrade za kvalitet sa ciljem da pomognu u stvaranju uslova za poboljšanje konkuretnosti privrede.Pokretači i nosioci takvih aktivnosti su najviši organi vlasti tih zemalja. BiH je jedna od rijetkih koje nemaju državni Program kvaliteta i državnu nagradu za kvalitet u skladu sa evropskim kriterijima.
Polazeći od tih činjenica i neophodne potrebe za unapređenje i poboljšanja kvaliteta naših usluga i privrede u cjelini, kao i činjenice da posjedujemo solidnu infrastrukturu države( instituti za standarizaciju,mjeriteljstvo i akreditaciju, Agencije za nadzor nad tržištem i sl,)zaključeno je da treba što prije krenuti u izradi oba programa da bi se prikljućili evropskim integracijama. To bi bio pravi odgovor na sadašnje probleme i buduće izazove.
U to smislu je i Poruka konferencije, u kome je konstatovano da imamo potencijala i uz podršku najviših organa vlasti BiH i VTK BIH možemo realizirati ovaj zadatak.
Pismo za prijem jednog broja članova Asocijacije za kvalitetet sa porukom konferencije je upućeno Ministru M.Zirojeviću na upoznavanje sa molbom da se iznađu mogućnosti kako organizacione tako i finansijske prirode za izradu ova dva programa. Zbog velikih obaveza Ministra do susreta još nije došlo ali smo u stalnom kontaktu sa kabinetom Ministra. Nadamo se da će do susreta uskoro doći.

Organizacioni odbor Konferencije "Jahorina 2008"

delimiter
VIII Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE)
U Kievu, Ukrajina, 10-12. decembra prošle godine, održana je osma Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE) gdje su učesnici iz 11 zemalja (Ukrajina, Rusija, Litvanija, Češka, Madžarska, Rumunija, Bjelorusija, Belgija, Hrvatska, Kazakstan, Bosna i Hercegovina) vodili diskusiju i razmjenjivali iskustva o temi: "Nacionalni Programi kvaliteta i Nacionalnie Nagrade kvaliteta - Osnova za nacionalnu konkurentnost na globalnom tržištu".
Konferencija je, praktično, imala tri međusobno povezane cjeline:
. Obilježavanje 10. godišnjice Kluba Lidera kvaliteta Ukrajine (10. decembra)
. Podjela priznanja i nagrada za kvalitet zemalja CEE za 2008. godinu (11. decembra)
. Stručno-naučni dio (11-12. decembra)
Izvještaj i materijale sa Konferencije možete naći na ovom linku.
delimiter
XI sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
U skladu sa članovima 32. i 33. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem
XI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 22. 01. 2009. godine /četvrtak/ u 13,00 sati u maloj sali (u prizemlju) Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, ulica Branislava Đurđeva 10 u Sarajevu

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice
2. Izvještaj o održavanju III Konferencije kvaliteta BiH
3. Informacija o održavanju 112. Skupštine EOQ
4. Informacija o održavanju 8. Konferencije Zemalja Centralne i Istočne Evrope
5. Priprema za održavanje V (Izborne) Skupštine AQBiH
6. Razno

S poštovanjem,
Predsjednik AQBiH
/Red. prof.dr Safet Brdarević/
delimiter
Obilježavanje Svjetskog Dana Kvaliteta
U okviru unapređenja i promocije ideje kvaliteta u Bosni i Hercegovini, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnjii sa Asocijacijom za kvalitet u Bosni i Hercegovini,
u četvrtak, 13.11.2008. od 11 do 12 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, B. Đurđeva 10, Sarajevo (velika sala u prizemlju)
organizira Tribinu povodom Svjetskog Dana Kvaliteta, koji se 20. put obilježava u svim zemljama svijeta.
Ove godine, po prvi put u svjetskoj istoriji kvaliteta, Svjetski Dan Kvaliteta se održava pod pokroviteljstvom novoformirane međunarodne organizacije - Svjetska Alijansa za Kvalitet (The World Alliance for Quality - WAQ), pod mottom: "Kvalitet nema granica".
Cilj Tribine je da se kroz susrete predstavnika vlasti, privrede, asocijacija, udruženja i građana prodiskutira o sadašnjem statusu i o budućnosti kvaliteta, kako bi i na taj način pokazali da Bosna i Hercegovina postaje dio svjetskog Pokreta za kvalitet.
Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu.
Sudjelovanje možete potvrditi na tel. 033 66 79 42 ili na e-mail: midhatc@komorabih.ba

Više o Svjetskom Savezu za Kvalitet>>
delimiter
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine
Poruka učesnika III konferencije kvaliteta BiHEvropska Nedelja kvaliteta i Svjetski Dan kvaliteta bili su neposredan povod i pogodna prilika da se na Trećoj Konferenciji kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja se, u organizaciji Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, održala 7-8. novembra na Jahorini, uz učešće oko 130 predstavnika zainteresovanih struktura, porazgovara o savremenim trendovima na području upravljanja kvalitetom, kao i o iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama, gledano kroz prizmu kvaliteta. Na Konferenciji su se prvi put na jednom mjestu skupili i o tome raspravljali, predstavnici kompetentnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske/ spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH), predstavnici drugih institucija i udruženja iz Bosne i Hercegovine (Asocijacija za kvalitet u BiH, Ljekarska komora Kantona Sarajevo), kao i predstavnici privrednih i drugih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Poruka učesnika III konferencije kvaliteta BiH >>
Fotografije sa III konferencije kvaliteta BiH>>
delimiter
IX sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
IX sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 09.10.2008. godine /četvrtak/ u 13 sati u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu.

Zapisnik ...>>
delimiter
Najava konferencije
8th International Conference of the Central and Eastern European Countries održat će se u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, od 10. do 12. decembra 2008. sa sloganom "National Quality Programs and National Quality Awards - The Base of National Competitiveness in the Global Market"

Više informacija >>

delimiter
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine
III konferencija kvaliteta BiHAsocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini i Vanjskotrgovinska komora BiH, povodom Evropska Nedjelje Kvaliteta, organizuju III Konferenciju kvaliteta Bosne i Hercegovine "OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA", na Jahorini, 7-8 novembra 2008.

PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE:
Petak, 7.11.2008.

10.00-11.30 Sastanak Organizacionog odbora  
11.30-13.00 Sastanak Upravnog odbora AQBiH
13.00-15.00 Registracija učesnika
15.00-15.30 Otvaranje Konferencije
15.30-16.00 Pozdravna obraćanja gostiju
16.00-17.00 Uvodni referati
17.00-17.30 Kafe pauza
17.30-19.30 Prezentacija radova
20.00 - Druženje uz zajedničku večeru  
Subota, 8.11.2008.
09.00-10.00 Priprema dokumenata Konferencije
10.00-11.30 Diskusija o dokumentima
11.30-12.00 Kafe pauza
12.00-12.30 Usvajanje dokumenata Konferencije
12.30-13.00 Zatvaranje Konferencije

Više informacija >>

delimiter
VIII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
VIII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 24.06.2008. godine /utorak/ u 13 sati u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH u Sarajevu

Zapisnik ...>>
delimiter
Najava konferencija
Treća konferencija kvaliteta BiH:
Hotel Bistrica na Jahorini, 07-08.11.2008. godine, pod motom ''Oslobodimo sinegiju povezivanja''

52. Kongres EOQ
http://www.eoq2008.com
delimiter
VII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
VII sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 07.05.2008. godine /srijeda/ u 12 sati u maloj sali Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

Zapisnik ...>>
delimiter
Dr. Joseph M. Juran 1904-2008
Dr. Joseph M. Juran je umro 28. februara 2008, prirodnom smrću u 103. godini.
Dr. Juran se smatra ocem modernog upravljanja kvalitetom. On je autor Pareto principa; ucrtao je put za unapređenje kvaliteta na nivou organizacija; putovao je svijetom da nauči druge kako da unaprijede kvalitet; osnovao je Juran Institute Inc (JII) 1979. godine kad je imao 75 godina. Mnoge tehnike Dr. Jurana za unapređenja performansi poslovanja se još uvijek koriste kao što su Lean i Six Sigma, alati i principi u upotrebi širom svijeta.


http://www.juran.com/


delimiter
VI sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
VI sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je 14.02.2008. godine /četvrtak/ u 12 sati u maloj sali (u prizemlju) Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, ulica Branislava Đurđeva 10 u Sarajevu

Zapisnik ...>>
delimiter
Međunarodna Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope
U Iasi, Rumunija, 5-8. decembra prošle godine, održana je sedma Međunarodna  Konferencija zemalja Centralne i Istočne Evrope (CEE) gdje su učesnici iz 15 zemalja vodili diskusiju i razmjenjivali iskustva o temi: "Nacionalnih Programa kvaliteta i Nacionalnih Nagrada kvaliteta - Put ka boljem životu".
EOQ se, naročito zadnjih nekoliko godina, izuzetno angažira u promoviranju kvaliteta i izvrsnosti, kao ključ za uspjeh privreda u zemljama Centralne i Istočne Evrope. Prva Konferencija bila je održana u Pragu 2001. godine, druga u Budimpešti novembra 2002., treća u Bratislavi 2003., četvrta na Bledu 2004., peta 2005. u Kijevu, a šesta u Talinu 2006. godine.

Više informacija ...>>
delimiter
VI SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE
U skladu sa članovima 32. i 33. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem
VI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 14.02.2007. godine /četvrtak/ u 12,00 sati u maloj sali (u prizemlju) Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, ulica Branislava Đurđeva 10 u Sarajevu
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa V sjednice
2. Informacija o održanoj II Konferenciji kvaliteta AQBiH (Tešanj,15-17.11. 2007.) /Predsjednik Organizacionog odbora g-din Adnan Mujagić/
3. Informacija o 110. Generalnoj skupštini Evropske organizacije za kvalitet (EOQ), održanoj 2. decembra 2007. u Lisabonu /g-din Mićo Jančev-do/potpredsjednik AQBiH/
4. Informacija o održanoj Konferenciji zemalja Srednje i Istočne Evrope /g-din Mićo Jančev-do/potpredsjednik AQBiH/
5. Organizaciona pitanja:
 a). Članarina /prof.dr Safet Brdarević-predsjednik AQBiH/
 b). Rad podružnica AQBiH /predsjednici podružnica/
 c). Klub Biznis lidera i Sekcija AQBiH u zdravstvu /g-din Venan Hadžiselimović- Predsjednik KBL i dr. Fahrudin Kulenović-predsjednik Sekcije AQBiH u zdravstvu/
6. Razno
Napomena: Poziv i dio materijala po pojedinim tačkama dnevnog reda je dostupan na web situ AQBiH (www.aqbih.ba).

Predsjednik AQBiH
/Red. prof.dr Safet Brdarević/
delimiter
Poruka predsjednika EOQ

Na engleskoj verziji našeg sajta možete pročitati poruku predsjednika EOQ

Pročitajte...>>

delimiter
OD ANTALIJE DO LISABONA
Tekst povodom prijema asocijacije za kvalitet u punopravno članstvo u evropskoj organizaciji za kvalitet (EOQ)
(Mičo Jančev, Potpredsjednik AQBiH i predstavnik AQBiH u EOQ)

Pročitajte...>>
delimiter
AQBiH primljena je u punopravno članstvo EOQ (Nacionalni predstavnik)!!
Na 110. Generalnoj skupštini Evropske organizacije za kvalitet (EOQ), održanoj 2. decembra u Lisabonu, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), jednoglasnom odlukom, primljena je u punopravno članstvo EOQ (Nacionalni predstavnik). Tom prilikom, generalnom sekretaru EOQ, gospodinu Bertrand Jouslin de Noray-u, u ime AQBiH, uručeno je posebno priznanje - Zahvalnica, za njegov osobni doprinos u procesu formiranja AQBiH i prijema u EOQ. Pored toga, generalnom sekretaru i gostima/ učesnicima II Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine održanoj u Tešnju 15-17. novembra, g. Marijanu Juriću - predstavniku Hrvatskog društa za kvalitetu i g. Zoranu Lekiču - predstavniku Slovenskog udruženja za kakovost, predate su članske karte AQBiH.
delimiter
Izvještaj sa II Konferencije kvaliteta BiH i IV Skupštine AQBiH

U Tešnju je u vremenu od 15 do 17 novembra održana II Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine pod motom "KA MODELU BIH IZVRSNOSTI" u organizaciji Asocijacije za kvalitet BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, te uz pomoć BH Telecoma d.d. Sarajevo, Općinskog vijeća Tešanj, RGH Inspekt d.d. Sarajevo, Energoinvesta dd Sarajevo, Mašinskog fakulteta u Zenici, TUV SAVA Ljubljana, TUV ADRIA Novo Sarajevo, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu AKAZ, Instituta za privredni inženjering iz Zenice i drugih brojnih donatara kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na pomoći.
Konferenciji je prisustovalo oko 120 učesnika iz cijele BiH i svih zainteresiranih područja (privreda, obrazovanje, ministarstva, državne službe, idr.)
Konferencija je realizovana u tri dana a mi Vam u nastavku donosimo program konferencija sa materijalima koje su učesnici izložili na samoj konferenciji

Četvrtak, 15.11.2007.
15.00-17.00 Sastanak Organizacionog odbora Konferencije
17.00-19.00 Sastanak UO AQBiH
19.00 - Piće dobrodošlice

Petak, 16.11.2007.
08.30 - 09.30 Registracija učesnika
09.30 - 10.00 Otvaranje Konferencije i pozdravna obraćanja
10.00 - 11.30 Uvodna izlaganja
11.30 - 14.00 Pauza za ručak i obilazak
14.00 - 15.30 Skupština AQBiH
13.30 - 15.00 Pauza za ručak
15.30 - 16.00 Kafe pauza
16.00 - 19.30 Prezentacija radova, diskusija i prezentacija iskustava
20,00 -            Zajednička večera učesnika

Subota, 17.11.2007.
09.00 - 10.00 Priprema prijedloga zaključaka
10.00 - 11.00 Diskusija i usvajanje dokumenata konferencije
11.00 - 13.00 Obilazak znamenitosti Tešnja
13.00 - ......... Odlazak učesnika konferencije

Konferenciji su prisustovali i brojni zvaničnici među kojima posebno izdvajamo gosp. Mr. Marijan Jurića, Izvršnog podpredsjednika Evropske organizacije za kvalitet te Zoran Lekič, podpredsjednik Slovenačkog udruženja za kvalitet.
U uvodnom dijelu porered pomenutih kolega svoje izlaganje je dao i Mr. Mičo Jančev podpredsjednik AQBiH.
Izlaganja ovih kolega možete skinuti ovdje:
- Mr. Marijan Jurić (pdf, 427 kB)
- Zoran Lekič (ppt, 443 kB)
- Mr. Mičo Jančev - Od ISO 9000 do izvrsnosti (ppt, 928 kB)
- Informacija o aktivnostima AQBiH (doc, 61 kB)

U nastavku su gosti i ostali obišli znamenitosti Tešnja.

Od 14,00 do 16,30 održana je IV redovna Skupština AQBiH sa koje Vam donosimo Zapisnik i Odluku o formiranju Kluba biznis lidera.
Zapisnik
Odluka o formiranju Kluba biznis lidera (doc, 44 kB) >>

Od 16,00 do 18,00 izvršena je prezentacija prijavljenih radova za II Konferenciju kvaliteta. U nastavku se rad odvijao po sekcijama.

Trećeg dana konferencije doneseni su zaključci i Poruka učesnika konferencije koje Vam prenosimo:
Zaključci Konferencije (doc, 55 kB) >>
Poruka učesnika konferencije

Dio atmosfere možete pogledati i na slikama.

delimiter
Održana press konferencija Organizacionog odbora Konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini
U prisustvu brojnih medijskih kuća, dana 08.11.2007 godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u Sarajevu (adresa: ul. Branislava Đurđeva 10, mala sala u prizemlju) sa početkom u 13,00 sati održana je Konferencija za novinare Organizacionog odbora Konferencije kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Press konferenciji prethodio je sastanak Organizacionog odbora na kome je analiziran tok priprema, usvojen finalni program Konferencije i finalizirane sve aktivnosti u vezi sa održavanjem Konferencije. Predstavnicima medija su se obratili:
 1. prof. Safet Brdarević, Predsjednik Asocijacije za kvalitet u BiH
 2. gosp. Milan Lovrić, Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH
 3. gosp. Adnan Mujagić, Predsjednik Organizacionog odbora Konferencije o kvalitetu 2007.
 4. gosp. Venan Hadžiselimović, ispred domaćina koferencije-općine Tešanj,
 5. gosp. Mićo Jančev, potpredsjednik AQBiH i predstavnik AQBiH u EOU.
Predstavnici medija su upoznati sa dosadašnjim radom, tokom aktivnosti i planiranim sadržajima u toku održavanja Konferencije za kvalitet 2007 koja se ove godine održava u Tešnju u periodu 15-17 novembra 2007., te ulogama Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH kao suorganizatora ovog skupa. Naglašeno je da su sve pripremne aktivnosti urađene i da AQBiH i općina Tešanj spremno dočekuje ovu konferenciju. Na konferenciji će biti izloženo 3 uvodna izlaganja predstavnika EOQ i 11 radova domaćih autora, a očekuje se učešće preko 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Generalni sponzor konferencije je BH Telecom, a kao sponzori pomenuti su: Općina tešanj, Vanjskotrgovinska komora, mašinski fakultet, RGH Inspekt i brojni drugi.

Informacija o aktivnostima AQBiH (doc, 254 kB) >>
Finalni program konferencije >>

delimiter
Mičo Jančev: Standardi ujedinjuju svijet
?ada je 1987. godine izdata serija standarda za osiguranje kvaliteta poznatih kao ISO  9000, niko nije očekivao da će oni toliko mnogo uticati na razvoj ideje kvalitet i njeno praktično uključivanje u svakoj ljudskoj djelatnosti. Ustvari, iako su oni bili izdati kao jedno od uputstava pri formiranju Zajedničkog Evropskog Tržišta, popularno nazvanog EVROPA 92, oni su se veoma brzo proširili kroz čitav svijet.
Od 1986. godine, 14. oktobar je proglašen Svjetskim Danom Standarda i on se obelježava u zajedničkoj organizaciji Međunarodne Organizacije za Standardizaciju - ISO, Međunarodne Elektrotehničke Komisije - IEC i Međunarodne Unije za Telekomunikacije - ITU. Prošle godine obelježavanje je bilo u znaku poruke "Standardi ujedinjuju svijet", ? ovogodišnja poruka glasi: "Standardi: Velika korist za mali biznis".
Detaljnije >>
delimiter
IV godišnja skupština Asocijacije
U osnovu člana 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
S A Z I V A M
IV GODIŠNJU SKUPŠTINU ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 16.11.2007. godine /petak/ u 14,00 sati u TEŠNJU /kino dvorana/

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika sa III godišnje sjednice Skupštine
2. Izbor radnih tijela
2.1. Izbor Verifikacione komisije - 3 člana
2.2. Izbor zapisničara - 2 člana
2.3. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 člana
2.4. Izbor Komisije za zaključke - 3 člana
3. Obraćanje gostiju učesnicima Skupštine
4. Izvještaj o radu AQBiH za period juni 2006.-oktobar 2007.
5. Izvješta Nadzornog odbora AQBiH
6. Plan rada AQBiH za 2007. godinu.
7. Prijedlog izmjena Statuta AQBiH
8. Izbor Sekretara UO AQBiH
9. Razno
Predsjednik: Prof.dr Miroslav Bobrek

Prilozi:
Izvještaj NO 30.09.2007 (doc, 64 kB)
Izvještaj o radu jun 2006 - oktobar 2007 (doc, 54 kB)
Plan rada 2007_2008 (doc, 51 kB)
Prihodi-rashodi 30.09.2007 (doc, 79 kB)
Prihodi-rashodi 31.12.2006 (doc, 71 kB)
Sredstva-obaveze 30.09.2007 (doc, 64 kB)
Sredstva-obaveze 31.12.2006 (doc, 63 kB)
delimiter
V sjednica Upravnog odbora Asocijacije
U skladu sa članovima 32. i 33. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini
zakazujem
V SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
koja će se održati 15.11.2007. godine /četvrtak/ u 15,00 sati u Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj (mala sala), u Tešnju

Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Usvajanje zapisnika sa IV sjednice
2. Izvještaj Organizacionog odbora II Konferencije AQBiH
3. Priprema za održavanje IV Skupštine AQBiH
4. Prijedlog izmjena Statuta AQBiH
5. Razno

Predsjednik AQBiH: Red. prof.dr Safet Brdarević

Prilozi:
Zapisnik_sa IV sjednice 17.10.2007 (doc, 55 kB)
Izmjene Statuta - Prijedlog (doc, 27 kB)
delimiter
Konferencija
KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE

KA MODELU BIH IZVRSNOSTI

15-17 novembar 2007.

Kino dvorana Tešanj, Bosna i Hercegovina

U toku održavanja Konferencije bit će održana i IV Skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini.


delimiter
Klub biznis lidera u BiH
Na osnovu Inicijative o formiranju Sekcije menadžera pokrenute na Konferenciji kvaliteta BiH održanoj 16-18. novembra 2006. u Neumu, te prijedloga Inicijativnog odbora, UO AQBiH je, na sjednici održanoj 07.juna 2007. godine u Neumu, donio Odluku o formiranju
KLUBA BIZNIS LIDERA BOSNE I HERCEGOVINE (KBL BiH)
Kvalitet nije briga samo kontrolora, menadžera kvaliteta i drugih profesionalaca, već osnovni zadatak, obaveza i odgovornost vrhunskog rukovodstva svake organizacije. Kvalitet proizvoda i usluga može se poboljšavati samo razvojem kvaliteta cjelokupnog poslovanja, uz pomoć menadžera/ lidera, koji se svakodnevno bore za uspjeh njihovih organizacija. Njihovo međusobno povezivanje, doprinjeće stvaranju dodatne sinergije neophodne za ostvarivanje kvalitetnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini. 
Svrha formiranja KBL:
Stvaranje mreže menadžera u Bosni i Hercegovini, u okviru Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), koji su lideri kvaliteta i uspješnosti u svojoj sredini.
Vizija KBL:
AQBiH-KBL omogućava bosanskohercegovačkim biznis liderima da dostignu konkurentnost i održivi uspjeh na njihovim ciljnim tržištima.
Misija KBL:
Kreiranje uticajne i korisne mreže biznis lidera u Bosni i Hercegovini.
Ciljevi AQBiH-KBL:
 1. Poboljšati odnose AQBiH sa poslovnim ljudime (ljudima iz prakse) u cilju boljeg razumjevanja njihovih potreba na polju kvaliteta.
 2. Pomoći stvaranju novog pristupa AQBiH obogaćenog iskustvom članova mreže biznis lidera.
 3. Omogućiti korišćenje različitih iskustava i ideja članova mreže biznis lidera.
 4. Kreirati savremene programe edukacije iz oblasti menadžmenta, upravljanja kvalitetom i poslovne izvrsnosti prilagođene potrebama menadžera u BiH.
 5. Učestvovati u manifestacijama AQBiH, sa ciljem da se biznis lideri motiviraju da se aktivno uključe u sve aktivnosti AQBiH.
 6. Proširiti mrežu AQBiH i dodati joj nove perspektive.
 7. Uključiti se u EOQ-mrežu menadžera/ lidera kvaliteta.
Koristi za biznis lidere:
 1. Biti dio prestižne AQBiH i EOQ mreže biznis lidera.
 2. Dijeliti iskustvo i uspješnu praksu sa kolegama.
 3. Moći upoređivati (benchmarking) svoje aktivnosti sa drugima.
 4. Proširiti vidike biznis liderstva.
 5. Steći internacionalne poslovne šanse i konkurentske prednosti.
 6. Doprinjeti donošenju kriterijuma za dodjelu BiH priznanja za kvalitet i poslovnu izvrsnost.
 7. Uticati na proces donošenja odluka na nivou BiH koje se odnose na područje biznisa i kvaliteta.
Način organizovanja i djelovanja KBL:
 • Članovi KBL mogu biti svi direktori privrednih i neprivrednih organizacija i institucija koji su istinski opredjeljeni za širenje ideje i prakse kvaliteta.
 • KBL bira svog predsjednika i dva zamjenika, koji učestvuju u radu Upravnog odbora AQBiH.
 • KBL sastaje se najmanje dva puta godišnje.
 • Zvanično formiranje KBL biće u Tešnju, 15-17.11.2007., za vrijeme održavanja 2. Konferencije kvaliteta u BiH.
delimiter
109. Generalna skupština EOQ
EOQU Pragu je 20 i 21 maja održana 109. Generalna Skupstina EOQ-a na kojoj je učestovao i predstavnik AQBiH Mr. Mićo Jančev. U nastavku Vam donosimo nekoliko zanimljivih prezentacija sa Skupštine:
- Minutes (MS Word, 380 kB)
- Objectives NA (Power Point, 95 kB)
- TS EOQ ISO liaison T Szabo (Power Point, 119 kB)
- New product WL (Power Point, 74 kB)
- Congres Vienna VS (Power Point, 211 kB)
- Congres Prague JH (Power Point, 271 kB)
- EOQ Business Leaders' Club (Power Point, 525 kB)
- Presentation DGQ WK (Power Point, 4707 kB)
- Informacija o 109. skupštini i 51. Kongresu EOQ (MS Word, 35 kB)
- Poziv za Konferenciju "7th International Conference of the Central and Eastern European Countries" u Rumuniji (pdf, 1700 kB)
delimiter
Okrugli sto
Povodom 20. maja, Svjetskog dana mjeriteljstva, u okviru aktivnosti EU Tempus SCM projekta "Pomacom", Univerzitet u Zenici i Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine organizuju OKRUGLI STO
"Uloga i značaj mjeriteljstva u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine"

Uvodničari:
- Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH
- Esad Tuzović, direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH
- prof.dr. Mirsada Oruč, v.d. direktorica Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, šefica Katedre za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici
Okrugli sto će se održati u četvrtak, 17.5.2007. godine, u biblioteci Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica, od 10 do 12 sati. Pozivamo Vas da svojim prisustvom date doprinos ovoj manifestaciji.
delimiter
Konferencije o kvalitetu u Pragu i Budimpešti
Dvije velike konferencije o kvalitetu će se održati u Pragu, Češka republika 22-23 maja 2007 i u Budimpešti, Mađarska 24-25 maja 2007.

Pomoću dole datih linkova, možete izvršiti download:
Program 51. Godišnjeg Kongresa "European Organization for Quality"

Pdf, 780 kB
Formular za registraciju za Prag uključujući Post-kongres susret u Budimpešti.
Program "National Quality Conference" i "Symposium of the International Academy for Quality (IAQ)" Pdf, 230 kB
Formular za registraciju za Budimpeštu, koji je u vezi sa 35. godišnjicom "Hungarian National Committee for EOQ". Doc, 162 kB
delimiter
Izvještaj sa Konferencije
U Neumu je u vremenu od 16 do 18 novembra održana Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine u organizaciji Asocijacije za kvalitet BiH i Vanjskotrgovinske komore BiH, te uz pomoć BH Telecoma d.d. Sarajevo, RGH Inspekt d.d. Sarajevo i Mašinskog fakulteta u Zenici.
Konferenciji je prisustovalo oko 80 učesnika iz cijele BiH i svih zainteresiranih područja (privreda, obrazovanje, ministarstva, državne službe, idr.)
Konferencija je realizovana u tri dana a mi Vam u nastavku donosimo program konferencija sa materijalima koje su učesnici izložili na samoj konferenciji

PROGRAM KONFERENCIJE:
Četvrtak, 16.11.2006.
15.00 - 17.00 Sastanak Organizacionog odbora Konferencije
17.00 - 18.00 Sastanak Upravnog odbora AQBiH
Od 18.00         Registracija učenika i piće dobrodošlice

Petak, 17.11.2006.
08.30 - 10.00 Registracija učesnika
10.00 - 10.30 Otvaranje Konferencije i pozdravno obraćanje
10.30 - 11.30 Uvodno izlaganje
Kvalitet juče, danas, sutra (M. Jančev, predsjednik Organizacionog odbora Konferencije) (pdf, 271 kB)
12.00 - 14.30 Prezentacija realiziranih projekata
 1. ENERGOINVEST, d.d. - Sarajevo (pdf, 1620 kB)
 2. POBJEDA, Fabrika pumpi i prečistača - Tešanj
 3. ASA PREVENT GROUP - Sarajevo (pdf, 753 kB)
 4. INSPEKT RGH, d.d. - Sarajevo (pdf, 891 kB)
 5. PS CIMOS TMD AI, d.o.o. - Gradačac
16.00 - 19.30 Nastavak prezentacije realiziranih projekata
 1. Stanje implementacije QMS sistema u malim i srednjim firmama u BiH (TAM BAS) (pdf, 210 kB)
 2. BELIF, d.o.o, Jelah (pdf, 157 kB)
 3. PING, d.o.o. - Sarajevo (pdf, 130 kB)
 4. HIFA, d.o.o. -Tešanj (pdf, 515 kB)
 5. KOTEKS, d.o.o - Tešanj (pdf, 200 kB)
 6. TELECOM INŽENJERING - Sarajevo (pdf, 261 kB)
 7. VLADA ZE-DE KANTONA - Zenica (pdf, 1110 kB)
 8. SOLANA - Tuzla (pdf, 187 kB)
 9. Zenička industrija mlijeka "ZIM" - Zenica (pdf, 1130 kB)
20.00 - Svana večera

Subota, 18.11.2006.
09.00 - 10.00 Priprema prijedloga dokumenata Konferencije (Radna grupa)
10.00 - 11.30 Razmjena iskustava nakon prezentacija: Uočeni problemi, sugestije i preporuke
11.30 - 12.00 Kafe pauza
12.00 - 13.00 Usvajanje dokumenata Konferencije i zatvaranje Konferencije

Na konferenciji je usvojena Inicijativa za formiranje sekcije menadžera u okviru AQBiH (pdf, 116 kB), te je usvojena zajednička poruka svih učesnika Konferencije (pdf, 122 kB) koja će biti dostavljena svim relevantnim subjektima u BiH (Predsjedništvo, Vlade, pojedina ministarstva, državne agencije i služe i dr.)
Na konferenciji je takođe potpisan Protokol o saradnji između Ascijacije za kvalitet u BiH i vanjskotrgovinske komore BiH (pdf, 610 kB)
Sa konferencije je upuceno pismo Generalnom sekretaru EOQ-a o aktivnostima Asocijacije za kvalitet u BiH (pdf, 73 kB).

U nastavku Vam prenosimo dio atmosfere iz Neuma (Slike)
delimiter
Konferencija "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama"
Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine: "Sa kvalitetom ka evropskim integracijama" je zamišljena kao mjesto na kojem će menadžeri najuspješnijih firmi i organizacija na polju kvaliteta u Bosni i Hercegovini, prezentirati rezultate iz prakse u duhu slogana ovogodišnje Evropske Nedelje Kvaliteta:
"Kvalitet u Evropi: Najbolja iskustva za bolji život".
16 - 18. Novembar , 2006. Hotel "Zenit", Neum, Bosna i Hercegovina

Detaljnije >>

Plakat za konferenciju.pdf (98 kB) >>
Reklamni letak AQBiH.pdf (201 kB) >>
Reklamni materijal za konferenciju o kvalitetu.pdf (187 kB) >>
Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH - Hercegovina
Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH - Hercegovina održana je dana 26.07.2006. godine u 10,00 sati u Hrvatskom domu "Herceg Stjepan Kosača" u Mostaru.

Zapisnik sa Skupštine (MS Word, 48 kB)>>>>
delimiter
Savjetovanje u organizaciji Integra d.o.o. Zenica
U okviru pratećih aktivnosti sajma ZEPS Intermetal 2006, u organizaciji Integra d.o.o. Zenica, koja je zastupnik slovenskog proizvođača boja i lakova Helios group Domžale i članica AQBiH Podružnice Srednja Bosna, održano je VIII Savjetovanje za stručnjake iz antikorozivne zaštite metala. Učešće u savjetovanju je uzelo cca 100 učesnika iz BiH, a predavači su bili dokazani stručnjaci iz Slovenije, Hrvatske i BiH. Savjetovanjem su obuhvaćene sljedeće teme:
- Novo zakonodavstvo EU-SED i DECO direktive,
- Propisi u BiH iz protupožarne zaštite metalnih konstrukcija i
- Protupožarni sistemi.
Poseban naglasak tokom savjetovanja bio je na propisima u proizvodnji i primjeni okolišu prihvatljivih premaza.
delimiter
III SKUPŠTINA (IZBORNA) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
III skupstinaIII Izborna Skupština Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održana je, 10. juna/lipnja 2006. godine, u maloj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli

Fotografije sa III Skupštine AQBiH >>
Zapisnik (MS Word, 57 kB) >>
Izvještaj nadzornog odbora (pdf, 145 kB)>>
Izvještaj predsjednika za 2005 (pdf, 107 kB)>>
Plan rada (pdf, 159 kB)>>
delimiter
Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH - Sarajevska regija
Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH - Sarajevska regija održana je dana 07.06.2006. godine u 13,00 sati u Vanjskotrgovinskoj komori BiH
Sjednicu Skupštine otvorio je mr. Begić Mirsad, predsjednik Skupštine AQBiH naglašavajući da je Odlukom Upravnog odbora AQBiH br. 122-2005 od 20.11.2005. godine, shodno članovima 6. i 8., a na osnovu članova 32. stav 1 tačka 13, te članova 52. i 53. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini pokrenuta inicijativa za osnivanje Podružnice Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini Sarajevska regija.

Zapisnik sa sjednice (MS Word doc, 52 kB) >>
Fotografije sa sjednice >>

Izvršni odbor Skupštine Podružnice AQBiH - Sarajevska regija, je održao kratak sastanak, predložio da se prva sjednica Izvršnog odbora održi u Istočnom Sarajevu u terminu zadnje sedmice mjeseca juna tekuće godine sa prijedlogom dnevnog reda odnosno aktivnosti koje je neophodno obaviti do iste i to:
. Informisanje, omasovljenje i uključivanje što većeg broja zainteresiranih u regiji za učlanjenje u Podružnicu AQBiH - Sarajevska regija,
. Dogovor oko budućih sastanaka Izvršnog odbora,
. Obilježavanje nedjelje kvaliteta u okviru Podružnice AQBiH - Sarajevska regija.
divider
Informacija o održanoj Osnivačkoj Skupštini Podružnice AQBiH Srednja Bosna
Dana, 25. 05. 2006 godine (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održana je Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH-Srednja Bosna. Ovo je druga formirana podružnica AQBiH koju je svojom Odlukom od 20. 11. 2005 godine osnovao Upravni odbor AQBiH na osnovu članova 32. stav 1 tačka 13, te članova 52 i 53, a shodno članovima 6. i 8. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Osnivačkoj Skupštini prisustvovalo je više desetina zainteresovanih članova iz proizvodnih, uslužnih, javnih, obrazovnih i drugih organizacija i institucija sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona koje geografski pokriva Podružnica Srednja Bosna. Rad Skupštine odvijao se prema sljedećem dnevnom redu:
 1. Izbor radnog tijela Skupštine podružnice AQBiH Srednja Bosna
 2. Uvodna riječ predsjednika AQBiH, Prof.Dr. Safet Brdarević
 3. Pozdravne poruke učesnika skupa
 4. Obraćanje predstavnika Privredne komore Ze-do Kantona
 5. Prihvatanje Prijedloga odluke o osnivanju Podružnice AQBiH -Srednja Bosna
 6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Skuštine Podružnice AQBiH Srednja Bosna
 7. Izbor predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Izvršnog odbora Podružnice AQBiH -Srednja Bosna
 8. Prihvatanje dokumenata AQBiH (Statut, Poslovnik o radu)
 9. Prijedlog programa rada
 10. Razno
Jednoglasnim odlukama Skupština je:
 1. Prihvatila Odluku o osnivanju podružnice AQBiH,
 2. Izabrala predsjednika i potpredsjednika Skuštine Podružnice AQBiH Srednja Bosna:
 3. Miroslav Radoš, predsjednik
 4. Mirsad Zaimović, potpredsjednik
 5. Izabrala predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članove Izvršnog odbora Podružnice AQBiH -Srednja Bosna kako slijedi:
 6. Ljilja Husaković, predsjednik
 7. Adnan Zolota, dopredsjednik
 8. Ibrahim Plančić, sekretar
 9. Sead Džanović, član
 10. Almir Bajtarević, član
 11. Elvedin Ganić, član
 12. Dr. Marko Dunđer, član
 13. Željko Pencl, član
 14. Oliver Samardžić
 15. Željko Bajčetić, član
 16. Atif Hodžić, član
 17. Šefket Turalić, član
 18. Prihvatila osnovne dokumenate AQBiH (Statut, Poslovnik o radu)
 19. Usvojila okvirni program rada i smjernice za rad u narednom periodu.
Cjelovitiji izvod iz zapisnika sa Osnivačke Skupštine podružnice AQBiH Srednja Bosna možete pogledati ovdje.
Zapisnik_Osnivacka Skupstina za formiranje Podruznice AQBiH.doc (52 kB) >>
Odluka za osnivanje Podruznice.doc (47 kB)>>
divider
III SKUPŠTINA (IZBORNA) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
U skladu sa članovima 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem

III SKUPŠTINU (IZBORNU) ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

koja će se održati 10.06.2005. godine (subota) u 12,00 sati u TUZLI u prostorijama Bosanskog kulturnog centra, ulica Mije Keroševića Guje br. 3 (mala sala)

Za Skupštinu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne II sjednice Skupštine
 2. Izbor radnih tijela
  1. Izbor Verifikacione komisije
  2. Izbor zapisničara - 2 člana
  3. Izbor ovjerivača zapisnika - 2 člana
  4. Izbor Kandidacione komisije - 3 člana
  5. Izbor Komisije za zaključke
 3. Obraćanje gostiju učesnicima Skupštine
 4. Izvještaj Verifikacione komisije
 5. Izvještaj o radu u periodu juni 2005 - juni 2006. godine
 6. Izbori organa Asocijacije
  1. Predsjednika i dopredsjednika Skupštine
  2. Predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Upravnog odbora
  3. Predsjednika i članova Nadzornog odbora
 7. Prijedlog izmjena i dopuna Stauta AQBiH
 8. Plan rada Asocijacije za narednu godinu
 9. Razno

                                                                                      Predsjednik Skupštine AQBiH
                                                                                               Mr. Mirsad Begić

Zapisnik sa druge skupštine (pdf, 73 kB) >>
Izvještaj predsjednika za 2005 (pdf, 107 kB)>>
Plan rada (pdf, 159 kB)>>

divider
Osnivačka Skupština Podružnice AQBiH - Sarajevska regija
U skladu sa članovima 6. i 8. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujemo Osnivačku  Skupštinu  Podružnice AQBiH - Sarajevska regija koja će se održati u srijedu (07.06.2006) godine u 13,00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske/spolnotrgovinske komore BiH, ul. Branislava Đurđeva br. 10, Sarajevo

Za sjednicu predlažemo sljedeći
D N E V N I   R E D
 1. Izbor radnog tijela Skupštine podružnice AQBiH - Sarajevska regija
 2. Uvodna riječ, Mirsad Begić - predsjednik Skupštine AQBiH
 3. Pozdravne poruke učesnika skupa
 4. Prihvatanje Prijedloga odluke o osnivanju Podružnice AQBiH - Sarajevska regija
 5. Upoznavanje sa misijom, vizijom i zadacima AQBiH, Mičo Jančev - potpredsjednik AQBiH
 6. Izbor predsjednika i dopredsjednika Skuštine Podružnice AQBiH - Sarajevska regija
 7. Izbor predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Izvršnog odbora Podružnice AQBiH - Sarajevska regija
 8. Prihvatanje temelnjih dokumenata AQBiH: Statut i Poslovnik o radu
 9. Prijedlog programa rada  Podružnice AQBiH - Sarajevska regija, Inicijativni odbor
 10. Razno 

Za Inicijativni odbor
Predsjednik Skupštine AQBiH
Mr. Mirsad Begić

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak Alenu Omeroviću, tel.: (033) 225 880, fax: (033) 225 882, ili  E-mail: ins-rgh@bih.net.ba   Osobe za dodatne informacije: Mr. Mirsad Begić i Alma Lemajić: tel.: (033) 703 316, E-mail:bqso@energoinvest.comi E-mail: alma.lemajic@energoinvest.com

divider
Promjena statuta EOQ da se ispoštuju zahtjevi Belgije
Generalna Skupština se složila sa promjenama koje je predložio advokat kako bi se ispoštovao novi belgijski zakon sa dodavanjem promjene člana 12.3: obrisati posljednjih 5 riječi "od tri podpredsjednika" i dodavanjem 5 riječi: "najmanje četiri podpredsjednika" i dati Annette Geirnaert odgovornost da zastupa EOQ nacionalne predstavnike na vanrednoj generalnoj skupštini koju je sazvao advokat 1. marta u Briselu. Generalna skupština je tražila od svakog EOQ predstavnika da potpiše dokumenta "law procuration"u kojem se pominje navedena izmjena.
The minutes written by the layer (in French) (105 kB) >>
English version of the statute (96 kB)>>
Osnivačka Skupština za formiranje Podružnice AQBiH-Srednja Bosna
U skladu sa članovima 6. i 8. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem
Osnivačku  Skupštinu  za formiranje  Podružnice AQBiH-Srednja Bosna koja će se održati u četvrtak (25.05.2006) godine u 11,00 sati u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, ulica Mehmedalije Tarabara br. 15
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D
 1. Izbor radnog tijela Skupštine podružnice AQBiH Srednja Bosna
 2. Uvodna riječ predsjednika AQBiH, Prof.Dr. Safet Brdarević
 3. Pozdravne poruke učesnika skupa
 4. Obraćanje predsjednika Privredne komore Ze-do Kantona, Mr. Šefkija Botonjić
 5. Prihvatanje Prijedloga odluke o osnivanju Podružnice AQBiH -Srednja Bosna
 6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Skuštine Podružnice AQBiH Srednja Bosna
 7. Izbor predsjednika, dopredsjednika, sekretara i članova Izvršnog odbora Podružnice AQBiH -Srednja Bosna
 8. Prihvatanje dokumenata AQBiH (Statut, Poslovnik o radu) (dostupni na web adresi Asocijacije www.aqbih.ba)
 9. Prijedlog programa rada (download PDF, 109 kB)
 10.  Razno
                                                                                      PREDSJEDNIK AQBiH
                                                                                     Prof.dr Safet Brdarević

Po
štovane kolege: Molimo Vas da u što većem broju uzmete učešća u radu Skupštine kao i da ovaj materijal proslijedite svima onima za koje smatrate da bi ga trebali dobiti. Time ćete pokazati da ste istinski opredjeljeni za kvalitet i širenje ideje kvaliteta.
Molim da pozvani potvrde svoj dolazak  Mr. Sabahudinu Jašareviću, tel. 032 449 145
faxom 032 246 612 ili E-mail: sjasarevic@mf.unze.ba
Osobe za dodatne informacije: Prof. dr. Safet Brdarević (032 449 130) ili
Mr. Sabahudin Jašarević
Education Summer Camp
European Organization for Quality i Lulea University of Technology Vas pozivaju na Ljetni kamp o transformaciji obrazovanja od 27. do 29. juna 2006. godine. Kamp će se usmjeriti na transfirmacije potrebne u obrazovanju, sa specijalnim fokusom na univerzitetsko obrazovanje. Kretanje Evrope ka Bolonjskom sporazumu se mora gledati kao prilika za podršku tim transformacijama.
SSC Education Summer Camp Abisko participation form.doc (77 kB) >>
SSC Sweden Education Summer Camp 2006 Presentation ed1.doc (187 kB)>>
EOQ 50. kongres
50. kongres EOQ je za četiri sedmice.
1) Molimo Vas da provjerite Vašu registraciju (www.eoq50years.org). Broj mjesta je ograničen i može biti prekasno kad već signete u Antwerp.
2) U narednih nekoliko dana ćete dobiti agendu za kongres.
3) U petak poslijepodne će biti održan svjetski samit National Quality Association. Zbog veličine prostorije u kojoj će se održati, ograničen je broj učesnika na samo jednog po državi.
5) Distribuiramo Vam dva dokumenta o kojima tražimo Vaše komentare. Molimo Vas da eventualne komentare pošaljete do 15. maja 2006.
Flyer Transformation EPT1.pdf (159 kB) >>
EOQ From the 20th to the 21st Century v3.doc (420 kB) >>
Agenda EOQ General Assembly.doc (156 kB) >>
Agenda World Summit of National Quality Association.doc (34 kB) >>
Osnivačka Skupština za formiranje prve Podružnice AQBiH-Sjeveroistočna Bosna
Osnivačka Skupština za formiranje prve Podružnice AQBiH-Sjeveroistočna Bosna održana je u subotu (17.12.2005) godine u 11,00 sati u prostorijama DD "SOLANA" Tuzla
Zapisnik (MS Word doc, 70 kB)>>
Konferencije iz oblasti kvaliteta u Crnoj Gori
1st International ICQME Conference (Quality, Management, Environment, Education, Engineering)
September 13-15, 2006
Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering in Podgorica, University of Montenegro, Serbia and Montenegro
Conference fee is 250 Euro. The fee covers a copy of conference proceedings (book and CD) and conference dinner.
Prvi poziv (pdf, 167 kB) >>

Deseto savjetovanje SQM2006 sa međunarodnim učešćem
Hotel Maestral - Miločer, 12-14.09.2006.
Prvi poziv (pdf, 185 kB) >>

Drugi međunarodni turnir kvaliteta
Ove godine UAQ nastavlja sa inicijativom započetom prethodne godine tijekom 5. IC CEEC - International Quality Tournament of the CEEC.
Informacija (pdf, 106 kB) >>
Regulations of the Tournament (pdf, 932 kB) >>
Application form (pdf, 259 kB)>>
EOQ 50. kongres
Drage kolege,
Od 28. do 31. maja 2006. godine, u Antwerp, u Belgiji će se održati poseban događaj. Oko 400 učesnika će prisustvovati istinskoj transformaciji. Ovo je posebna prilika za eksperiment, i za razmjenu iskustava sa liderima transformacije iz 50 zemalja, za susret sa Peterom Senge, kao i za niz drugih iznenađenja. Na adresi: www.eoq50years.org možete naći više informacija, a najnovije vijesti možete naći na adresi http://www.eoq50years.org/newsletters/2006_02_14/>>
Generalna skupština EOQ
Poštovane kolegice i kolege,
Donosimo Vam prezentacije sa posljednje Generalne skupštine EOQ održane u decembru u Beču.
EOQ Business Leaders' Club (PPT, 235 kB) >>
Creativity and Innovation (PPT 222 kB) >>
European Platform on Transformation Founders (PPT, 704 kB) >>
European Voluntary Registration System of information on quality (PPT, 150 kB) >>
51st EOQ Congress preparation (PPT, 167 kB) >>
Quality Security Environment (PPT, 276 kB) >>
WGP - Working Group on EOQ Product development (PPT, 218 kB) >>
Minutes of the 105th General Assembly and 8th Board meeting (DOC, 262 kB) >>
Kongres Evropske organizacije za kvalitet
EOQ.org50. kongres Evropske organizacije za kvalitet će se naredne godine održati u Antwerpenu.
Više o kongresu možete saznati na adresi www.eoq50years.org.
Poziv za kongres možete pogledati ovdje (pdf, 3,35 MB).
II dani kvaliteta i inovacija

II dani kvaliteta i inovacijaU Bihaću su 21.11.2005., u okviru obilježavanja mjeseca kvaliteta u Bosni i Hercegovini, održani II dani kvaliteta i inovacija na kojima je učešće uzelo više od 60 ljudi iz privrede, obrazovanja, oblasti inovacija i drugi

Više >>

Kvalitet 2005

U Fojnici je u periodu od 09 do 11 novembra održan IV naučno-stručni skup "KVALITET 2005". Skup se tradicionalno održava i kao centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dan i Evropske sedmice kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Skup je organizovan u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Erlangenu Chair Quality Management and Manufacturing Metrology i Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Za skup je pristiglo 87 radova urađenih od 172 autora i koautora iz 13 zemalja Evrope, dok je na samom skupu izloženo 52 pristigla rada. Skupu je prisustovalo oko 160 učesnika, autora, koautora i predstavnika privrednih, uslužnih i naučnih organizacija iz BiH, Njemačke, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Turske, Italije i Austrije. I ovom prilikom želimo da se zahvalimo našem Generalnom sponzoru BH Telecom dd Sarajevo kao i drugim sponzorima i pokroviteljima (RH Inspekt, Vladi Federacije BiH, Vladi Ze-Do kantona, Vanjskotrgovinskoj komori BiH, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta kao i načelniku Općine Zenica) koji su nam svojim prilozima omogućili nesmetano odvijanje Skupa. Fotografije sa Skupa možete pogledati na stranici Skupa.

Više >>

Aktivnosti Evropske asocijacije za kvalitet EOQ

Evropska asocijacija za kvalitet EOQ u povodu obilježavanja evropske sedmice kvaliteta donosi Vam pregled uradjenih aktivnosti kao i pregled aktivnosti za naredni period. Neke od njih možete pogledati i skinuti i sa naše web adrese.
EOQ Annual report (MS Word, 517 kB) >>
EOQ Newsletter (Pdf, 321 kB) >>
GABM 0512 AGENDA Vienna (MS Word, 156 kB) >>
GABM 0512 invitation (MS Word, 66 kB) >>
GABM 0512 Questionnaire (MS Word, 55 kB) >>
List of EOQ Members 2006 (MS Word, 378 kB) >>
Ed 7 Statutes Belgian law (MS Word, 97 kB) >>

Takođe Vam donosimo i pismo generalnog sekretara EOQ-a vezano za promjene u statusu EOQ zbog promjena zakona u Belgiji.

Dear Colleagues
A new law in Belgium on Non for profit association obliged us to modify EOQ statute. No changes have been made except those asked by the new law. In fact the new requirements of the Belgium law are in alignment with our new membership policy.
1) The General Assembly and The Board are merged in one Assembly (as it is the practice now within EOQ).
2) There are four types of membership
- Effective Members (Existng EOQ National Representative and before FMO's). We shall continue to call them "EOQ National Representative"
- Associate Members (Existing EOQ Members not being National Representative). We shall call them "EOQ Associate Member"
- Affiliate Members (a new category)
- Honorary Members (Existing Honorary Members)
3) There is a simplification of tax regulation for small organizitions like EOQ
The EOQ General Assembly made the following recommendation in Antalya:
"The GA and Board accepted to correct the EOQ statute to obey the new Belgium law on non-for-profit organizations, to ask a lawyer to do the adaptation and to confirm the agreement of the General Assembly in December. The Executive will check that the adaptation do not change anything in the content of the present statutes."
The Executive check the statute and propose the modification to the EOQ General Assembly in Vienna The process is going to be the following:
1) The modified statute is sent with this e-mail to the members of the General Assembly.
2) The General Assembly give his agreement in Vienna
3) A special General Assembly will be called in the office of our lawyer in Belgium (this General Assembly has to be called before December 31st, 2005). Only Annette Geirnaert will attend with the "law procuration" of each EOQ Member signed during the General Assembly in Vienna. I shall send you the official documents when I shall receive them from the lawyer.
When this process will be finished, we shall update the EOQ detail rules in accordance.
I hope it is clear for you. Do not hesitate to ask me any question before the General Assembly.
Bertrand Jouslin de Noray
EOQ Secretary General

Konferencija za štampu

Danas, 11.10.2005. godine u rektoratu Univerziteta u Zenici održana je konferencija za štampu koja je bila posvećena između ostalog i aktuelnim dešavanjima na Univerzitetu kao i naučno stručnim skupovima koji su realizovani ili će se realizovati u narednom periodu.

Više >>

Poziv na otvaranje sajma INFO 2005

Asocijacija za informacione tehnologije u BiH - BAIT Vas poziva, u svoje ime i u ime organizatora i članice BAITa Energodate, na svečano otvaranje INFO 2005 u utorak 6.9.2005.g. u 10.00 h u Centru Skenderija (Multimedijalni centar - ulaz s platoa Skenderije). Ulaz je slobodan kao i za sve dane INFO 2005. od 6-9.9.2005.
Također Vas pozivamo da 8.9.2005.g., trećeg dana INFO 2005, pratite okrugli sto čija je tema Informacione Tehnologije u bh preduzećima, s početkom u 10.00-11.00 h. Okruglim stolom, u ime BAITa. predsjedavaju Prof. Tadej Mateljan, Predsjednik Skupštine BAITa i g. Vujičić, Predsjednik UO BAITa.
Agenda za 8.septembar 2005.g.:
Okrugli sto - Informacione tehnologije u bh preduzećima
10.00 -10.15 h Okupljanje učesnika i prezentatora
10.15 -11.00 h Početak okruglog stola - Okruglim stolom predsjedavaju prof.dr. Tadej Mateljan i Brano Vujičić
Uvodna prezentacija - Brano Vujičić, Predsjednik UO BAITa
Tema:
- IT u bh preduzećima
- IS u BiH
S radošću očekujemo Vaš dolazak.
S poštovanjem, Biljana Radanović, sekretar
BAIT - Asocijacija za IT u BiH
ul: Marka Marulica 2/III
Tel: +387 33 719 025
Fax: +387 33 719 026
Email: info@bait.org.ba

www.bait.org.ba >>

Registracija certifikacije HACCP sustava

Tvrtka Ledo d.o.o. Čitluk je tvrtka u koja je certificirala HACCP sustav, a istovremeno recertificirala sustav upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2000, dana 30.03.2005..

Više >>

Sastanak sa predstavnicima B@IT-a - Asocijacijom za informacione tehnologije u BiH

U četvrtak 23.06.2005. godine u prostorijama B@IT-a u Sarajevu gdje je i sjedište Asocijacije za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini, održan je sastanak između predstavnika AQBIH, koje su predstavljali Mr. Mičo Jančev - podpredsjednik Asocijacije i Mr. Sabahudin Jašarević - sekretar Asocijacije i B@IT - kojeg su predstavljali Brane Vujčić - predsjednik UO, Goran Lovrić - podpredsjednik UO i Prof.dr. Tadej Mateljan - predsjednik Skupštine BIT-a.
Sastanak je organizovan na osnovu preporuka iznijetih na Skupštini Asocijacije za kvalitet, a na prijedlog predsjednika UO BIT-a. Cilj sastanka je bio međusobno upoznavanje ove dvije prve Asocijacije na prostoru BiH, te sagledavanje mogućnosti zajedničke saradnje i moguće rješavanje zajedničkih problema.
Nakon iznesenih problema i dilema sa obje strane zaključno je da postoji mogućnost za zajedničku saradnju ove dvije Asocijacije, a moguća polja saradnje bi se ogledala u sljedećim aktrivnostima:
- opća saradnja i razmjena informacija o tekućim aktivnosti i problemima na pojedinim poljima djelatnosti obje Asocijacije,
- zajednički nastup kod državnih organa, za rješavanje bitnih problema
- zajednička organizacija seminara i okruglih stolova kako između Asocijacija međusobno (upoznavanje članstva obje asocijacije sa mogućnostima druge Asocijacije) tako i zajednički nastupi prema trećima,
- saradnja kod konkretnih projekata tamo gdje postoji obostrani interes obje asocijacije
- organiziranje zajedničkog sastanka i sa Asocijacijom poslodavaca u BiH.
Također je zaključeno da se za sljedeći sastanak pripremi neki sporazum o međusobnoj saradnji i razumijevanju.

Sastanak sa predstavnicima Italijanskog Instituta za vanjsku trgovinu

U petak 17.06.2005. godine u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici gdje je i sjedištte Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, održan je sastanak između predstavnika AQBIH, koje su predstavljali Prof. dr. Safet Brdarević - predsjednik Asocijacije i Mr. Sabahudin Jašarević - sekretar Asocijacije i Italijanskog instituta za vanjsku trgovinu - Odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskih odnosa kojeg su predstavljali Giorgio Ruta - Direktor i Adnan Šarić - Business promotor.
Predstavnici italijanskog instituta su iznijeli da su oni predstavnici Italijanskog Ministartva proizvodnje, te da su u posljednje vrijeme aktivni na polju organizacije seminara i kurseva stručnog usavršavanja, gdje su se u posljednje vrijeme koncentrisali na standarde kvaliteta u privredi i javnom sektoru podrške privredi.
U tu svrhu su organizovali seminar iz oblasti kvaliteta za prehrambenu industriju u Sarajevu i Banjaluci.
U cilju proširenja svojih seminara organizovana je i ovaj sastanak gdje je Asocijaciji za kvalitet ponu|ena saradnja u području definisanja prioritetnih seminara i prioritetnih grana djelatnosti gdje bi trebalo organizovati slične seminare.
Asocijacija za kvalitet je načelno prihvatila onudu da bude suorganizator takvih seminara iz područja kvaliteta, i to za one seminare koji dobiju zeleno svjetlo Asocijacije u pogledu njihovog sadržaja i ciljane grupe korisnika. Prvi takav seminar je načelno dogovoren za početak oktobra o čemu ćemo Vas blagovremno informisati.

II Skupština AQBiH

U četvrtak 09.06.2005. godine održana je II sjednica Skupštine Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, u Energoinvestu dd Sarajevo. U prilogu Vam donosimo Zapisnik sa sjednice i nekoliko fotografija..

Više >>

V sjednica Upravnog odbora

U ponedjeljak 06.06.2005. godine održana je V sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, u Trebinju. U prilogu Vam donosimo Zapisnik sa sjednice, nekoliko fotografija.

Više >>

Generalna skupština Evropske organizacije za kvalitet

Poštovane kolege,

donosimo Vam dio rasprave i prezentacija sa posljednje Generalne skupštine Evropske organizacije za kvalitet održane krajem aprila 2005 u Antaliji.

 

II SKUPŠTINA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

U skladu sa članovima 27. i 28. Statuta Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini zakazujem

II SKUPŠTINU ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

koja će se održati 09.06.2005. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama "ENERGOINVEST" d.d. Sarajevo, ulica Hamdije Ćemerlića 2.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne osnivačke Skupštine (download pdf, 130 kB)
2. Izvještaj o radu u proteklom periodu
3. Plan rada za naredni period (download pdf, 145 kB)
4. Prezentacija integralnog sistema upravljanja kvalitetom u "ENERGOINVEST" d.d. Sarajevo - mr. Mirsad Begić
5. Informacija o učešću na konferenciji "Balkan kao prostor kvaliteta" - prof. dr. Miroslav Bobrek
6. Razno

Predsjednik Skupštine AQBiH
Mr. Mirsad Begić

AQBiH primljena u članstvo Evropske organizacije za kvalitet

Na 104. zasijedanju generalne skupštine Evropske organizacije za kvalitet, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini je primljena u članstvo. Donosimo Vam kratak tekst generalnog sekratara EOQ-a:

Dear President,
Your application has been accepted by the EOQ board and you are now EOQ member. We shall send you soon more information. The next EOQ General Assembly will take place December 10th in Vienna.
Best regards
Bertrand Jouslin de Noray

http://www.eoq.org >>

Konkurs za nagrađivanje privrednih subjekata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona raspisala novi konkurs za nagrađivanje privrednih subjekata koji uvedu i certificiraju sistem kvaliteta prema ISO 9000, ISO 14000, HACCP, za akreditirane laboratorije, za CE znak.

Konkurs (pdf dokument, 219 kB) >>

104-ta Generalna skupština i 49-ti kongres EOQ-a

U Antaliji-Turska se 24.aprila održava 104-a generalna Skupština Evropske organizacije za kvalitet. Na toj Skupštini će se razmatrati i aplikacija Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini za prijem u EOQ. Program 104-te Generalne Skupštine EOQ-a možete dowlandovati ovdje.
Takođe se u nastavku održava i 49 EOQ kongres iz oblasti kvaliteta, 49th EOQ Congress 2005, Antalya, Turkey, April 25-27, 2005. Više informacija možete naći na web adresi http://www.tse.org.tr/English/duyuruyayin/eoq2005eng.asp
na kojoj možete naći i detaljan program kongresa.

Više >>

IV sjednica Upravnog odbora

U četvrtak 10.03.2005. godine održana je IV sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, na kojoj je razmatran Plan rada za 2005. godinu. U prilogu Vam donosimo Zapisnik sa sjednice, nekoliko fotografija i Usvojeni Plan rada za 2005. godinu.

Više >>

Kongres "Kvalitet 2005"

U Fojnici se od 9. do 12. novembra 2005. godine održava 4. međunarodni naučno-stručni skup "Kvalitet 2005". Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 kucanih riječi) pošalju najkasnije do 15.03.2005. godine na adresu organizatora.
BH Telecom  Generalni sponzor skupa je BH Telecom d.d.

Više >>

Izvještaj sa Tribine

Dana 09.11.2004. godine u Mostaru je, u povodu Svjetskog dana kvaliteta i Evropske sedmice kvaliteta, organizovana Tribina pod nazivom "Bosna i Hercegovina na putu kvaliteta - problemi i dileme" u organizaciji Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini.

Više >>

Pristupnica

Pozivamo Vas da ispunite on-line pristupnicu za učlanjenje u Asocijaciju za kvalitet u Bosni i Hercegovini. Možete ispuniti pristupnicu za fizička lica (za pojedinačno članstvo) ili pristupnicu za pravna lica (kolektivno članstvo).

Članarina

Ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da podržite ovu aktivnost i da se pridružite akciji na pomoći u radu Asocijacije kroz obezbjeđenje neophodnih finasijskih sredstava za njen rad. Nadamo se da ćete dati direktnu podršku i odgovarajući doprinos, u skladu sa Vašim mogućnostima, u donatorskim finansijskim sredstvima (200 - 500 KM), odnosno učlanjenjam Vašeg preduzeća kao kolektivnog člana (visina članarine za godinu je 100 KM) kao i ličnim učlanjenjem (20 KM za godinu).

Više >>

Donacije

Svaka druga sedmica u mjesecu novembru, a ove godine je to 8.-14. novembar, obilježava se kao Evropska sedmica kvaliteta, a u njoj četvrtak kao dan kvaliteta. Ove godine obilježavamo četrnaesti put Svjetski dan kvaliteta od njegovog utemeljenja. U visoko razvijenim zemljama kao što su SAD i Japan ovaj dan je prerastao u mjesec kvaliteta. Ovi dani kvaliteta koriste se kao jedinstvena prilika za davanje značaja kvalitetu naučnim i stručnim skupovima, popularnim promocijama, prigodnim svečanostima i drugim manifestacijama.

Više >>

Poziv za učešće u radu Tribine na temu: "BiH na putu kvaliteta - problemi i dileme"

U povodu Svjetskog dana kvaliteta i Europske nedelje kvaliteta, koja se ove godine održava 8. do 14. novembra sa porukom "Kvalitet kroz raznolikosti", Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini organizuje Tribinu na temu "BiH na putu kvaliteta - problemi i dileme". Tribina će se održati 9. novembra 2004. godine u Mostaru. Pozivamo Vas da budete sudionik i aktivni učesnik Tribine!

Više >>

divider
"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti