www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > Finalni program Konferencije >
Finalni program Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine, Tešanj, 15.11. 2007.- 17.11.2007. godine
Vrijeme Aktivnost/događaj Mjesto
ČETVRTAK, 15.11.2007. GODINE
15:00-19:00 Sastanak Organizacionog odbora konferencije i UO AQBiH Pobjeda dd Tešanj
19:00- Piće dobrodošlice Hotel ''AA'' Jelah-Tešanj
PETAK, 16.11.2007. godine
08:30-09:30 Registracija učesnika
 1. U vrijeme registarcije učesnika u kino sali lokalna muzička grupa svira laganu muziku
Registracioni sto, hodnik ispred kino sale Doma za kulturu i obrazovanje Tešanj
09:30-10:00 Otvaranje konferencije
 1. Pozdravna riječ moderatora/novinara Muhameda Čabrića
 2. Državna himna
 3. Uvodna riječ novinara o AQBiH
 4. Kompozicija iz filma Gori Vatra uz promotivni film o Tešnju
 5. Predstavljanje Radnog predsjedništva Konferencije /min. 5 članova/
 6. Riječ Predsjednika AQBiH i otvaranje Konferencije
 7. Pozdravna obraćanja gostiju
Kino sala Doma za kulturu i obrazovanje Tešanj
10:00-11:30 Uvodna izlaganja
 1. Marijan Jurić, jedan od podpredsjednika EOQ i predstavnik Slo u EOQ
 2. Zoran Lekić, predstavnik Hr u EOQ
 3. Mićo Jančev, AQBiH
 4. Diskusija po prezentacijama
Kino sala Doma za kulturu i obrazovanje Tešanj
11:30-14:00 Pauza za ručak i obilazak grada
 1. Džuma
 2. Obilazak grada sa predstavnicima Turističke zajednice
 3. 13:00 Ručak, mala sala Doma kulture
Gradsko područje Tešnja
14:00-15:30 Skupština AQBiH Kino sala Doma za kulturu i obrazovanje Tešanj
15:30-16:00 Kafe pauza  
16:00-17:30 Prezentacija radova/prema posebnom rasporedu/  
18:00-19:30 Rad u sekcijama/ rasprava i priprema zaključaka
 1. Javna uprava
 2. Privredni subjekti
 3. Zdravstvo
 1. Zgrada općine Tešanj
 2. Pobjeda dd Tešanj
 3. Opća bolnica Tešanj
20:00- Zajednička večera Hotel ''AA'' Jelah-Tešanj
SUBOTA, 16.11.2007. godine
09:00-10:00 Priprema dokumenata Konferencije Kino sala
10:00-11:00 Diskusija i usvajanje zaključaka Konferencije Kino sala
11:00-13:00 Obilazak znamenitosti i odlazak učesnika  
"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti