www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Misija
Vizija
Ciljevi
Misija, vizija i ciljevi Asocijacije
Misija, vizija i ciljevi Asocijacije >

ASOCIJACIJA ZA KVALITET u BIH
je udruženje koje se bavi pokretanjem, koordiniranjem i organiziranjem aktivnosti na planu unapređenja kulture kvaliteta, u svim oblastima ljudskog stvaralaštva, u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima.

Misija Asocijacije za kvalitet u BiH:

  • promoviranje ideje kvaliteta na svim nivoima, djelatnostima i sektorima u okviru BiH;
  • pomoć u prenosu savremenih svjetskih i evropskih znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini;
  • stvaranje uvjeta za povezivanje i razmjenu iskustava iz oblasti upravljanja sistemom kvaliteta između ljudi, organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini;

Vizija Asocijacije za kvalitet u BiH je da kao organizacija bude:
  • prepoznatljiva i priznata od strane pojedinaca i od drugih organizacija kao pouzdani oslonac pri rješavanju problema iz oblasti kvaliteta;
  • uvažavana od strane državnih institucija kada se razmatraju inicijative i projekti iz oblasti kvaliteta;
  • inicijator novih ideja i kreator savremenih rješenja iz oblasti kvaliteta u BiH.

Ciljevi Asocijacije za kvalitet u BiH su:
  • organiziranje stručnog i interesnog povezivanja članstva kroz različite oblike djelovanja: sekcije, podružnice, konferencije, tribine i sl.;
  • povezivanje sa priznatim evropskim i svjetskim organizacijama za kvalitet;
  • saradnja sa sličnim organizacijama iz susjednih zemalja i šireg regiona;
  • animiranje političkih, privrednih, kulturnih i ostalih lidera za razvoj ideje kvaliteta u Bi H.

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti