www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Adresa
Kontakti
Kontakti > Adresa >
Adresa Asocijacije


Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini
Fakultetska 1
72000 Zenica

Telefon:
032 449-147
Fax:
032 246-612
Web:
www.aqbih.ba
E-mail:
Mr. Milenko Raguž, predsjednik AQBiH, milenko.raguz1@tel.net.ba
  Mara Bokić,predsjednik Skupštine, mara.bokic@gmail.com
  Mr. Samir Lemeš, sekretar AQBiH, slemes@mf.unze.ba
  Midhat Čehajić, Predsjednik Nadzornog odbora

 

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti