www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Organizacije
Pojedinci
Certificirane organizacije
Certificirane organizacije > Pojedinci >
Pojedinci

Saglasno zaključku Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini (AQBiH), održanoj 28.06.2006. godine u Sarajevu

POZIVAMO

sva lica koja imaju certifikovana zvanja u području kvaliteta prema šemi Evropske organizacije za kvalitet EOQ a koja žele da se to objavi na web stranici AQBiH  da se jave na adresu AQBiH.

Uslov za objavljivanje na web stranici AQBiH je:
  1. da je lice član AQBiH ili da se učlani kao fizičko lice (godišnja članarina je 20,00 KM),
  2. da uplate iznos od 50,00 KM (za godinu data objavljivanja) i
  3. da dostave kopiju certifikata o zvanju.
Vrijeme prisustva na web stranici je jednako članstvu u jednoj godini. Ove informacije će se koristiti za izradu registra lica koje imaju certificikate u području sistema upravljanja kvalitetom.

Kontakt informacije:
AQBIH, Fakultetska 1, 72000 Zenica
tel: 032 449 130, fax: 032 246 612;
web: www.aqbih.ba;
e-mail: slemes@mf.unze.ba

Vaše uplate možete izvršiti na
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Broj žiro računa: 134-010-0000196836 kod Investiciono komercijalne banke Zenica
Sa naznakom: za članarinu

Predsjednik AQBiH
Prof. dr. Safet Brdarević
"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti