6. konferencija kvaliteta u BiH (31 od 100)
"Kvalitet - ulaznica u društvo uspješnih" - Tuzla, od 9. do 11. novembra 2011